Digi-Doe

Digi-Doe

De titel van onderstaand artikel ligt lekker in de mond en zal beslist gemeengoed worden. Als samentrekking van de woorden digitaal en doe-opdracht verwijst het naar straks wellicht volkomen ingeburgerde verwerkingsopdrachten via de computer of het internet, die leerlingen als ’cool’ ervaren.
Digi-doe, digi-doe. Snel uitgesproken hoort men evenwel ook het woord gedoe.
Zegen of vloek, digi-doe geeft een beeld hoe (onderdelen van) onderwijs binnen tien à twintig jaar digitaal ondersteund worden. Zeker en vast. Digi-doe!

De rust was weer gekeerd, de kinderen waren naar huis. Of anderszins. Het lokaal was in elk geval leeg.
Dat had hij gemeten: van alle 25 dokstations in het wandrek tegen de muur had hij het signaal ontvangen dat de bijbehorende LL. (of Leerling-Laptop) terug was geplaatst en correct was aangesloten. Bovendien was de temperatuur in het lokaal met enkele graden gedaald.
Elke LL in het dokstation werd nu weer opgeladen om de volgende leefwerkdag weer van 08.00 uur tot 18.00 uur probleemloos mee te kunnen.

Op de gang hoorde hij de schoonmaakrobots zoemend in actie komen die met wc-eend en spons de toiletgroep te lijf gingen. Als de gebruikertjes het overdag niet te bar hadden gemaakt, zouden ze daar 15 minuten mee bezig zijn, wist hij. Binnen het lokaal werden de zitballen van de leerlingen weer op de juiste individueel vastgestelde spanning gebracht en zachtjes opzij gerold zodat de schoonmaakrobots van het lokaal de vloer konden zuigen en dweilen. Eén van de ballen bleek lek, kreeg hij door, zodat de plakrobot werd opgepiept om de bal te herstellen of anders voor morgenvroeg 08.00 uur te vervangen vanuit het centrale magazijn.
Geen paniek, wel neen, voor dit soort klussen was het eerste uur van 18.00 tot 19.00 uur immers steevast bedoeld. De juiste routine werd opgestart:

 • Als lek dan plak
 • Anders ga einde
 • Plak
 • Als ok dan ga einde
 • Anders als fout dan ga magazijn
 • Einde

Natuurlijk kon hij de rest van de routine overlaten aan de beheerder van het ballenmagazijn. Die jongens wisten van wanten. Voor hem was het zo voldoende, hij kon zijn onverdeelde aandacht weer volop schenken aan het opladen en controleren van de LL-s:

Tijd nu om te beginnen met het downloaden van de leerlinggegevens van elke LL naar de centrale databank. Een fluitje van een cent. Alles wat de leerling had ingevoerd gedurende de leefwerkdag werd in de centrale registratie toegevoegd aan het leerlingvolgsysteem, werd gewogen en gewaardeerd ten opzichte van eerdere leerlingresultaten, alsook ten opzichte van het presteren van de groep als totaal en -in één moeite door- ook ten opzichte van de dagelijks geactualiseerde landelijke normeringen per leef- en werkgebied.

Fout! Spinnen hebben acht poten en zijn derhalve geen insecten. Dat had leerling 6 niet goed gedaan. Morgen zal tijdens het Z-uur een reteach-opdracht aan nummer 6 worden aangeboden in de vorm van een Klokhuisaflevering en de eraan gekoppelde “Digi-Doe” via internet.
Terloops stuurde hij de code uit om de planten in de vensterbank te controleren en zonodig te beregenen:

 • Als droog dan regen
 • Anders ga einde
 • Regen
 • Als ok dan ga einde
 • Anders als fout dan ga groenbak
 • Einde

Ook de kuikentjes in de broedbak werden van voer voorzien. (De juiste hoeveelheid UV-licht van de broedlamp werd uiteraard continu door hem gecontroleerd en indien nodig aangepast.)
De schoonmaakrobot die inmiddels tegen het plafond geklommen was had enige moeite met het hoekje achter de verwarmingsbuis.

Het downloaden van de leerlinggegevens was inmiddels voltooid. Daar konden de toiletrobots een puntje aan zuigen. Die waren nog volop bezig bij de dames. Bij de heren was het dus wel degelijk mis gegaan.
Door de leerling vervaardigde werkstukken werden in het portfolio van de betreffende leerling bijgevoegd. Tekst bij teksten, tekening bij tekeningen. Hmmm. Vandaag dus veel slootdingen.
Alle spelling en grammatica was gecontroleerd, zinsbouw en gebruik van spreekwoorden gemeten. Onwelvoeglijke taal werd gescoord en doorgemaild naar de bijbehorende ouders/verzorgers. Die konden daar dan ’s avonds voor het slapen gaan nog een kwartiertje mee stuk slaan.

Nu nog de gedurende de dag met de webcam gemaakte filmpjes screenen. Ofschoon pesten tien jaar geleden definitief met wortel en tak werd uitgeroeid, wordt hier standaard toch nog wel op gecontroleerd. Evenals op hoofdluis. De webcam leent zich daar door zijn permanente kindnabijheid ook uitstekend voor.
Na het scannen, volgt het monteren, en doorzenden naar de ouders, zodat deze zoon- en dochterlief in de groepssituatie kunnen vergelijken met de thuissituatie.
Juiste ondertiteling erbij voor de diverse anderstalige ouders.

De laptops konden nu allemaal tegelijkertijd met een puls van zijn kant geformatteerd worden…98-99-100 % voltooid. De standaardinstallatie van windows 2025 werd ingeladen alsmede de tekstverwerker, tekenprogramma en de sex- en geweldloze internetbrowser. Als een zonnetje. Beter maar geen risisco lopen. Die kinderen werden steeds handiger en vaardig in het al dan niet met opzet onklaar maken van hun LL.

Rest nog het uitvegen van het smartboard voor de klas. De standaardschema’s werden vergeleken met de huidige schema’s op het bord. Eventuele toevoegingen werden gedownload en toegevoegd aan het didactiekprogramma. Tenslotte het inladen van de schema’s voor morgen en och, waarom niet, een leuke boardtekening van Pikachu.jpg en Pokémon.jpg erbij. Klaar!

De schoonmaakrobots waren inmiddels ook klaar en hadden frivool verse bloemen in de vaasjes geschikt. Die hadden nu even vrijaf totdat de broodmachines in de centrale schoolkeuken het deeg voor de volgende middagpauze in de bakvormen zouden hebben gezet.
Hij kon zich zelf nu ook in standby-stand zetten. Zijn leerkracht kon tevreden zijn.
Die zal morgen weer fris aan de slag kunnen.

Cees Omes
IT-specialist – Onderwijsadviseur
Schooladviesdienst regio Nijmegen en omstreken

Cees Omes

Dit artikel verscheen in PRIMAIR,
Jrg. 14 (april 2000), nr.77

PRIMAIR, informatieblad voor het Primair Onderwijs in Nijmegen en omstreken werd uitgegeven door de Schooladviesdienst regio Nijmegen.